úvod

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o. představuje jednu z vedoucích geologicko – průzkumných společností v České republice. Má k dispozici specialisty na hlubinné vrtání, ložiskovou geologii, hydrogeologii, báňské práce a ochranu životního prostředí.

Rozvoj naší společnosti je založen na zkušenostech a dlouhodobé tradici, která sahá až do roku 1909, kdy byla založena firma Artezia, ze které se vytvořila řada národních podniků stejného nebo podobného profesního zaměření. Jedním z nich byly i Zeměvrtné závody, které se posléze přejmenovávaly na Západočeský rudný průzkum n.p., Geologický průzkum n.p. Praha a Geoindustria n.p. Praha.

Důsledkem privatizace v devadesátých letech se ze společnosti Geoindustria a.s. vyčlenily samostatné společnosti. GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o. je přímým pokračovatelem závodu se sídlem ve Stříbře.

Nyní je sídlo společnosti v Plzni, pobočné závody a pracoviště jsou v Údolí u Horního Slavkova, v Mariánských Radčicích na dole Kohinoor a v Praze. Standard odborných činností se trvale zlepšuje. Systém řízení kvality, který je ve společnosti GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o. v souladu s mezinárodní normou EN ISO 9001 implementován, je základním předpokladem pro nejvyšší kvalitu dodávaného produktu. Je nastaven tak, aby mohl včas a účinně reagovat na požadavky zákazníků a jeho kvalita byla neustále zlepšována. (směrnice číslo 00.13, Řízení kvality)