O nás

GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o. je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v těchto oblastech:

-hlubinné vrtání

  • vyhledávací vrtný průzkum
  • těžební technologický vrtný průzkum
  • inženýrskogeologické jádrové průzkumné vrty
  • hydrogeologické jádrové monitorovací vrty
  • inklinometrické jádrové monitorovací vrty
  • speciální jádrové monitorovací vrty – měření pórových tlaků
  • odvodňovací vrty čerpací, odpouštěcí
  • svodové vrty

– zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl

– ochrana životního prostředí

– geologické práce