Báňské práce

Společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. provádí báňské práce včetně jejich projektování v tomto rozsahu:

  • ražba důlních děl
  • hloubení jam
  • zpřístupňování starých důlních děl
  • zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl
  • průzkumné práce na důlních dílech