Zahraniční

Zahraniční projekty

Filipíny (2007 – 2011)

V tomto období byly poskytovány expertní geologické služby v oblasti
rekognoskace a průzkumu nerostných surovin.
– Ostrov Leyte: magnetitové a titano-magnetitové písky, příprava k těžbě
– Ostrov Homonhon: ložisko chromitů a jeho úpravna
– Ostrov Negros: průzkum a těžba černého energetického uhlí
– Ostrov Mindanao: vývoj 3 prospektů hlubinné těžby zlata
– Ostrov Mindanao: vybudování úpravny zlaté rudy a příslušného
laboratorního provozu.

 

ÍRÁN

(1993–2000) Geofyzikální výzkum pánve Maharlo. FARS Water Board, Šíráz.
(1993–1994) Průzkum solných pňů v okolí města Bandar Abbas. A.E.O.I., Teherán.
(1994)           Geologické konzultace projektu tunelu Kandavan – Fáze 1. Etahadra – Imer Co., Teherán.
(1994–2002) Uhelné ložisko Galandrud – předběžný až podrobný průzkum, včetně těžebních testů. NISCO, Teherán.

  • předběžný a podrobný průzkum
  • otvírka ložiska
  • školení místních pracovníků
  • konzultační služby

(1993–2002) Geochemické mapování v regionu Yazd-Sabzevaran . G.S.I., Teherán.

(2000–2002) Konzultace laboratorních testů geologického materiálu. Kanavaran Co.,Teherán.

(2004)           Geologický a geofyzikální průzkum metalického ložiska. Kerman Zinc Ind Co, Kermán.

 

JORDÁNSKO

(1997–2000)   Zhodnocení nerudních surovin. NRA, Ammán.

 

KUBA

(1999–2000)   Geologické mapování v měřítku 1:100 000 a 1:50 000 v oblasti Escambray a geologická prospekce rud Cu, Zn a Au, barytu a fosfátů. Ministerio de la Industría Basica, Havana.

 

LIBANON

(2003–2004) Geologické a technologické zhodnocení nerostných zdrojů v Libanonu. Česká rozvojová agentura.

 

LIBYE

(1972–1985) Geologická mapa Libye 1:250 000 (24 mapových listů včetně tištěných Vysvětlivek a map). Industrial Research Centre (I.R.C.), Tripolis.

(1978–1990) Sklářské písky v oblasti Ash Shabiyat (porobný průzkum , výpočet zásob, úpravnické testy). Studie výroby křišťálového skla. Sklářské písky v oblasti Abu Rashada (stejné práce jako výše uvedené, pro tabulové sklo). Keramický jíl v oblasti Gharian – podrobný průzkum . General Establishment for Glass and Ceramics study, I.R.C., Tripolis.

(1981)         Jíly v oblasti Sabha (podrobný průzkum, výpočet zásob ). I.R.C., Tripolis.

(2006)         Posouzení a technologický výzkum ložisek bazaltu v oblasti Gharian, I.R.C., Tripolis.

 

MAKEDONIE

(2013–2014) Zhodnocení environmentálního vlivu metalogenetické oblasti Kožuf v jižní Makedonii ve vztahu ke zdrojům podzemních vod, povrchových vod a socio-ekonomickým konsekvencím (EU CEI KEP).

 

MALAJSIE

(1997–2002) Konzultace otvírky uhelného dolu. Global Mineral Sarawak Co., Kuching.

 

INDONÉSIE

(2011-2012)  Geologická konzultace a supervize otvírky uhelného dolu P.T. Butir Mitiara Indah (BMI), provincie Sumatera Utara (Severní Sumatra).

 

MALI

(2003)           Ložisko vápence Astro – výpočet zásob, studie proveditelnosti. Africa Invest, Dakar.

 

MOLDAVSKO

(2006–2008)          Program monitoringu primárních vodních zdrojů a systematická ochrana vodních zdrojů před ekologickými zátěžemi. Česká rozvojová agentura.

(2009–2010)          Definice strategie managementu ke snížení znečištění spodních vod a ochraně zdrojů pitné vody v oblasti města Balti (EU CEI KEP).

 

MONGOLSKO

(1999–2002)          Geologické a geochemické mapování – Gobi, jihozápadní Mongolsko. Ministerstvo geologie, Ulaanbaatar.

(2011-2012)           Rešerše lokalit s dostupným potenciálem otevírky těžby nerostných surovin na území Mongolska – ložiskově geologická a legislativní studie.

(2013)                      Studie hydrogeologických a hydrologických problémů uhelného ložiska Baganuur.

 

SAÚDSKÁ ARÁBIE

(2005)                      Vyhodnocení dat z ložisek zlata Arabského Štítu. Vertex Group WLL and Bariq Mining, Bahrain.

(2006–2007)          Geologické práce na Au-Cu ložisku. Vertex Group LLC, Bahrain.

 

SIERRA LEONE

(1991–1993)          Průzkum a těžebně-technická asistence na ložisku aluviálních diamantů. C.I.E. Noga – Freetown/Ženeva.

(1992)                      Technická asistence při těžbě deluviálního ložiska rutilu. C.I.E. Noga – Freetown/Ženeva.

 

ŠPAŇELSKO

(1993)                      Vrtané studny pro zavlažovací systém v Kastilii. Klienti ze SRN.

 

SÚDÁN

(2001–2002)     Regionální prospekce zlata v severním Súdánu. Shirian Al Shamal Co.

 

TANZÁNIE

(2007)                      Geologické a technologické práce na ložisku zlata . Safina, a.s.

 

VIETNAM

(1987–1990)          Geologické mapování a prospekce vzácných prvků na ložiskách Nam Nam Xe, Bac Nam Xe a Dong Pao – zlato, kassiterit a polymetalů v regionu Nha Trang. Ministry of Geology, Hanoj

 

EVROPSKÁ UNIE (rekapitulace)

(2009–2014)          EU Projekt GENESIS (Podzemní voda a závislé Ekosystémy: Nová vědecká a technická základna pro posouzení změny klimatu a vlivy využívání území na systémy podzemních vod). Společný výzkumný projekt 26 EU partnerů.

(2009-2010)           GAP Moldova: Definice strategie managementu ke snížení znečištění spodních vod a ochraně zdrojů pitné vody v oblasti města Balti.

(2013-2014)           Zhodnocení environmentálního vlivu metalogenetické oblasti Kožuf v jižní Makedonii ve vztahu ke zdrojům podzemních vod, povrchových vod a socio-ekonomickým konsekvencím (ENIGMA) Ref. No. 1206KEP.008-12.