Domácí

Domácí projekty

(1993–doposud) Severočeské doly a.s. Chomutov, doly Bílina, doly Nástup Tušimice

 • průzkumné ložiskové vrty
 • hydrogeologické čerpací vrty
 • geofyzikální práce
 • karotážní práce ve vrtech
 • geotechnické vrty
 • monitorovací vrty

(1993–doposud) Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. , Sokolov , lom Jiří, lom Družba

 • průzkumné ložiskové vrty
 • hydrogeologické čerpací vrty
 • hydrogeologické odvodňovací vrty (tlaková voda …)
 • karotážní práce ve vrtech (KM,GK,GGK,NNK,MK atd.)
 • geotechnické vrty

(1993– 2015) DIAMO, státní podnik, OZ SUL Příbram

 • zajištění a likvidace důlních děl

(1993–doposud) MŽP ČR, Praha

 • likvidace, zabezpečení a průzkumné práce na SDD

(2009–doposud) Palivový kombinát Ústí, s.p., Chlumec

 • likvidace, zabezpečení a průzkumné práce na SDD
 • monitorovací vrty

(1985– 2018) Západočeské uhelné doly, n.p., ZUD a.s.

 • průzkumné ložiskové vrty
 • hydrogeologické čerpací vrty
 • hydrogeologické pozorovací vrty
 • geofyzikální práce
 • karotážní práce ve vrtech (KM,GM,GGK, NNK, MK atd.)
 • výpočet zásob
 • zajištění a likvidace důlních děl, kontroly HDD

(1960–1995) MOKRÁ: Průzkum ložiska vápence, výpočet zásob, ocenění ložiska.
(1962–1992) STARÉ RANSKO: Průzkum ložiska Cu, Ni, Zn. Závěrečná zpráva s výpočtem zásob.
(1965–1990) ŠTRAMBERK: Průzkum ložiska vápence, výpočet zásob, ocenění ložiska.
(1965–1993) CÍNOVEC: Průzkum greisenového ložiska cínu, lithia a wolframu, závěrečná zpráva s výpočtem zásob, studie proveditelnosti.
(1965–1995) REGIONÁLNÍ ŠLICHOVÁ PROSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY Etapa I., II.,
(1969–1990) BĚSTVINA: Průzkum ložiska fluoritu a barytu, výpočet zásob, otvírka a těžba ložiska.
(1980–1991) MOKRSKO: Největší ložisko zlata v Českém masívu – geologický průzkum, výpočet zásob, studie proveditelnosti.
(1980–1991) KŘIŽANOVICE: Průzkum ložiska Zn-Pb-Cu, výpočet zásob.
(1981–1992) KAŠPERSKÉ HORY: Průzkum ložiska Au-W, výpočet zásob a závěrečná zpráva.
(1988–1993) SVOJANOV: Rozsypové ložisko granátu a staurolitu – průzkum, výpočet zásob.
(1988–1993) BLUDOV: Skarnové ložisko wollastonitu – průzkum, výpočet zásob.
(1994) ČÍŽKOVICE: Průzkum ložiska vápence, výpočet zásob, ocenění ložiska.
(2001) Přepočet zásob lignitu na ložisku Kristýna u Hrádku nad Nisou. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2001) Přepočet zásob štěrkopísků na ložisku Jabkenice. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2001) Přepočet zásob diatomitu na ložisku Malovice. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2001) Přepočet zásob vápence na ložisku Tuchořice. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2002) Mapování a dokumentace odvalů starých důlních děl v okrese Klatovy. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2002) Nerostný potenciál chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a limity jeho využití. Závěrečná zpráva. (MŽP ČR)
(2003) Mapování a dokumentace odvalů starých důlních děl v Krušných horách. (MŽP ČR)
(2004) Geologická sekvestrace CO2. Rešeršní studie zpracovaná pro Odbor změny klimatu MŽP ČR.
(2005) Geologická sekvestrace CO2 – VYMEZENÍ POTENCIÁLNÍCH ÚLOŽIŠŤ NA ÚZEMÍ ČR. Rešeršní studie zpracovaná ve spolupráci s ČGÚ pro Odbor změny klimatu MŽP.
(2006) Možnost zneškodňování kouřových plynů elektrárny Hodonín jejich zaváděním do geologických struktur – pilotní studie. (ČEZ a.s.)
(2006-2007) Průzkumné práce a výpočet zásob na živcovém ložisku Krásno. (KMK Granit, a.s.)
(20092012) Výzkum nových výskytů živcových hornin v Českém masivu a jejich průmyslové aplikace. Výzkumný program MPO ČR, projekt FR-TI 1/294.
(2011-2013) Progresivní technologie ochrany životního prostředí a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích. (Technologická agentura České republiky).