Vrtné práce

Naše vrtné soupravy umožňují provádět vrtné práce pomocí těchto metod

 • vrtání s přímým výplachem (DC)
 • vrtání s nepřímým výplachem (RC)
 • vrtání bez výplachu
 • vrtání ponorným kladivem
 • vrtání na laně (wire-line)

Naše vrtné soupravy umožňují provádět vrtné práce těchto parametrů

 • vrtný průměr 1220 mm hloubka až 30 m
 • vrtný průměr 880 mm hloubka až 80 m
 • vrtný průměr 620 mm hloubka až 120 m
 • vrtný průměr 530 mm hloubka až 150 m
 • vrtný průměr 430 mm hloubka až 200 m
 • vrtný průměr 375 mm hloubka až 250 m
 • vrtný průměr 156 mm (CSK 146) hloubka až 500 m
 • vrtný průměr 122 mm (PQ) hloubka až 600 m
 • vrtný průměr 95,55 mm (HQ) hloubka až 900 m
 • vrtný průměr 75,31 mm (NQ) hloubka až 1200 nm
 • vrtný průměr 59,56 mm (BQ) hloubka až 1500 m

Jádrové vrtání klasicky tvrdokovovými i diamantovými vrtnými nástroji (vhodné pro ložiskový, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum). Vrtné průměry od 55 do 240 mm. V sedimentárních horninách je možno pomocí spirálových vrtáků vrtat i většími průměry – až do průměru 500 mm. Hloubkový dosah našich vrtných souprav je až 650 m, provádíme i vrty šikmé do úklonu 30o.

 

V uhelných pánvích a při inženýrskogeologickém průzkumu používáme jednoduché nebo dvojité jádrováky či speciální zařízení na odběr neporušených vzorků. V méně soudržných horninách provádíme technické pažení v příslušných průměrech s možností zapažnicové cementace pomocí cementačního agregátu. Tímto zařízením provádíme i likvidace vrtů včetně vrtů s přetokem vody na ústí.

 

Jádrové vrtání systémem wire-line (s vnitřní jádrovnicí na laně)
Vrtný průměr  59,56 mm (BQ)- 156 mm (CSK). Hloubkový dosah je až 1500 m, je možno provádět i vrty šikmé s úklonem do 30o.

 

Bezjádrové vrtání klasicky na plnou čelbu pomocí vrtných nástrojů o průměru 95 – 880 mm. Tento způsob je zvláště vhodný pro provádění hydrovrtů v obtížných podmínkách nesoudržných sedimentů. Hydrovrty vystrojujeme ocelovou i PE výstrojí příslušných průměrů včetně perforace. Jsme schopni oddělovat jednotlivé horizonty ve vrtech pomocí pakrů, cementovat tlakově mezikruží vrtů pomocí cementačního agregátu a tlakově likvidovat hydrovrty i s přetokem vody přes ústí.
Ložiskové vrty

 • vrty pro průzkum, ověření a výpočet zásob ložisek nerostných surovin
 • vrty za účelem získání jádra
 • prováděné za pomoci výplachu nebo na sucho
 • pro získání údajů z provedeného karotážního měření
 • do maximální hloubky 1500 m
 • vrtné průměry od 55 do 240 mm
 • dle hloubky a geologických poměrů pažené technickými kolonami

Hydrogeologické vrty

 • Vrty pro zjištění, ověření a monitorování hydrogeologických poměrů
 • Vrty čerpací, vsakovací, odvodňovací apod.
 • Vrty prováděné technologií na jádro nebo plnou čelbu
 • Do hloubky 500 m
 • Vystrojené PVC nebo ocelovými pažnicemi
 • Pažnice plné, perforované, s obsypem, s lepenými a speciálními filtry

Inženýrskogeologické vrty

 • vrty pro geologický průzkum základových poměrů pozemních staveb
 • vrty pro různá speciální měření
 • vrty za účelem získání jádra
 • prováděné na sucho, popřípadě za pomoci výplachu
 • obvykle do hloubky 50 m a průměru 156 mm

Speciální geotechnické vrty

 • inklinometrické vrty
 • presiometrické vrty
 • vrty s magnetickými kroužky
 • monitorovací vrty s měřidly pórových tlaků

Sanační a jiné vrtné práce

 • průzkum a sanace starých a opuštěných důlních děl
 • vrty pro sanace zemních a podzemních stavebních objektů
 • speciální vrtné práce dle požadavku zákazníka
 • piloty a mikropiloty pro zakládání důlních objektů
 • kotvení a trny pro zajištění důlních a stavebních objektů